Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο φέρει αρκετές αλλαγές αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων με αναπηρία και τη σύνταξη σε ορφανά τέκνα με αναπηρία. Οι ανωτέρω αλλαγές αποτελούν ένα βήμα προς τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και δικαιοσύνης. Αυτές οι αλλαγές προσφέρουν νέες δυνατότητες και αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία.

ADVERTISING

Απασχόληση Συνταξιούχων με Αναπηρία

Η νέα νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024, θεσπίζει για πρώτη φορά ενιαίο κανόνα για την απασχόληση συνταξιούχων με αναπηρία. Στο παρελθόν, οι κανόνες διέφεραν ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο συνταξιοδοτούνταν οι άνθρωποι με αναπηρία, δημιουργώντας ανισότητες και περιορισμούς. Η νέα νομοθεσία προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία να εργαστούν με τις προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ, χωρίς να επιβαρύνονται με τον πόρο 10% υπέρ ΕΦΚΑ, ενθαρρύνοντας την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σύνταξη σε Ορφανά Τέκνα με Αναπηρία

Η ίδια νομοθεσία ενοποιεί επίσης τους κανόνες χορήγησης σύνταξης στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες. Αυτή η αλλαγή αίρει την υφιστάμενη ανισότητα μεταξύ του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα, επεκτείνοντας την ειδική ρύθμιση που προβλέπει τη χορήγηση του 100% της σύνταξης των γονέων σε όλα τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριά αναπηρία.

Αυτές οι νομοθετικές αλλαγές αντανακλούν μια σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με αναπηρία και των ορφανών τέκνων με αναπηρία στην Ελλάδα. Παρά τις προκλήσεις που παραμένουν, αυτές οι αλλαγές αποτελούν ένα θετικό βήμα προς μια πιο δίκαιη και ισόνομη κοινωνία.

πηγή: https://www.andreasmichailos.gr/news/ti-allazei-stis-syntaxeis-anaperias-me-ton-neo-asphalistiko-nomoschedio