6ο Ενημερωτικό Δελτίο έργου ADRILINK και Τελικό βίντεο

Τελικό Διακρατικό Συνέδριο ADRILINK

 

Στις 17 και 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Moravske Toplice της Σλοβενίας το τελικό συνέδριο του έργου Adrilink, στο οποίο συναντήθηκαν 11 εταίροι από 6 χώρες.

 

Ο στόχος ήταν να μοιραστούν πληροφορίες για το τι έχει επιτευχθεί, τι πρέπει ακόμη να γίνει και να αναπτυχθεί μια στρατηγική για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του έργου στο μέλλον.

 

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, δύο προσκεκλημένοι ομιλητές παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες για την ερμηνεία της φύσης και τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους επισκέπτες σε φυσικά ή πολιτιστικά τοπία. Αργότερα, δόθηκε η ευκαιρία σε κάθε εταίρο να παρουσιάσει τις δραστηριότητές του και τα αποτελέσματα που πέτυχε κατά τη διάρκεια του έργου.

Τελικό Διακρατικό Συνέδριο ADRILINK

Στη συντονιστική συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης, οι εταίροι του έργου εστίασαν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν τελικών προκλήσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου και στη συζήτηση και τον σχεδιασμό για μελλοντικές εξελίξεις.

 

Link newsletter :

https://us1.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=d1d64fb0bd92c34007906e6fe&id=0030f8ed8e

 

Τελικό Διακρατικό Συνέδριο ADRILINK

Η περιπέτεια του έργου ADRILINK έφτασε στο τέλος της!

 

Ανακαλύψτε τις διάφορες φάσεις και τα κύρια επιτεύγματα του έργου που συνοψίζονται σε αυτό το βίντεο, τα οποία αντικατοπτρίζουν τα θέματα, τους συμμετέχοντες και τα πιο σημαντικά γεγονότα του έργου.

 

Κατανεμημένος σε 7 περιοχές, ο γενικός στόχος της ADRILINK είναι να προωθήσει τον Τουρισμό Τοπίου στην Περιφέρεια της Αδριατικής μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου Κέντρων Ερμηνείας Τοπίου, που έχουν σχεδιαστεί ως κομβικά σημεία επιλεγμένων θεματικών μονοπατιών και διαδρομών, ψηφιακά συνδεδεμένων μέσω μιας πλατφόρμας ΤΠΕ, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών, προωθώντας καινοτόμες λύσεις.

 

 

Κάντε κλικ για να δείτε το βίντεο στο  :

 

Facebook:  https://www.facebook.com/adrilinkproject/videos/1146254336051145

Instagram: https://www.instagram.com/reel/CoCMM2vOsvB/?utm_source=ig_web_copy_link