Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
1 μήνα πριν - 17 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου- Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2..   Ενημερώνονται […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
2 μήνες πριν - 38 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου- Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2..   Ενημερώνονται […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
2 μήνες πριν - 17 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου- Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
2 μήνες πριν - 28 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλορ), […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
2 μήνες πριν - 23 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου- Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2..   Ενημερώνονται […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
2 μήνες πριν - 32 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλορ), […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
2 μήνες πριν - 36 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου- Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
2 μήνες πριν - 17 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου-Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
3 μήνες πριν - 39 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου- Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
3 μήνες πριν - 27 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου- Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2..   Ενημερώνονται […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
3 μήνες πριν - 45 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου- Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
3 μήνες πριν - 21 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου-Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι […]


Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου
3 μήνες πριν - 23 views

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου

Σέρρες: Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου-Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2.. Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι […]