η επικοινωνία και η κοινωνικοποίηση. Στα Musical Steps τραγουδάμε χωρίς συνοδεία και αυτό επειδή οι συνοδείες οργάνων μπορεί να είναι διασκεδαστικές

Δε βρέθηκε ανάρτηση!