ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες: Το Ελαιοτριβείο PSARELI με χαρά σας ανακοινώνει οτι ανήκει στην κατηγορία επισκέψιμο ελαιοτριβείο !
3 μήνες πριν - 365 views

Σέρρες: Το Ελαιοτριβείο PSARELI με χαρά σας ανακοινώνει οτι ανήκει στην κατηγορία επισκέψιμο ελαιοτριβείο !

Το ελαιοτριβείο PSARELI στο Δραβήσκο Σερρών είναι το πρώτο ελαιοτριβείο που χoρηγήθηκε το ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Το […]


Σέρρες: Το Ελαιοτριβείο PSARELI με χαρά σας ανακοινώνει οτι ανήκει στην κατηγορία επισκέψιμο ελαιοτριβείο !
3 μήνες πριν - 62 views

Σέρρες: Το Ελαιοτριβείο PSARELI με χαρά σας ανακοινώνει οτι ανήκει στην κατηγορία επισκέψιμο ελαιοτριβείο !

Το ελαιοτριβείο PSARELI στο Δραβήσκο Σερρών είναι το πρώτο ελαιοτριβείο που χoρηγήθηκε το ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.


Σέρρες: Το Ελαιοτριβείο PSARELI με χαρά σας ανακοινώνει οτι ανήκει από σήμερα στην κατηγορία επισκέψιμο ελαιοτριβείο !
3 μήνες πριν - 202 views

Σέρρες: Το Ελαιοτριβείο PSARELI με χαρά σας ανακοινώνει οτι ανήκει από σήμερα στην κατηγορία επισκέψιμο ελαιοτριβείο !

Το ελαιοτριβείο PSARELI στο Δραβήσκο Σερρών είναι το πρώτο ελαιοτριβείο που χoρηγήθηκε το ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.


Σέρρες: Το Ελαιοτριβείο PSARELI με χαρά σας ανακοινώνει οτι ανήκει από σήμερα στην κατηγορία επισκέψιμο ελαιοτριβείο !
3 μήνες πριν - 1.369 views

Σέρρες: Το Ελαιοτριβείο PSARELI με χαρά σας ανακοινώνει οτι ανήκει από σήμερα στην κατηγορία επισκέψιμο ελαιοτριβείο !

Το ελαιοτριβείο PSARELI στο Δραβήσκο Σερρών είναι το πρώτο ελαιοτριβείο που χoρηγήθηκε το ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.