Την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 167 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.223 rapid tests και ανευρέθηκαν 2.122 θετικά (16.05%). Από τις 2.122 περιπτώσεις, οι 1.044 αφορούν άνδρες και οι 1.078 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 50,89 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
17 αρνητικά rapid tests.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
36 rapid tests, με 18 θετικά (50%), αφορούν σε 7 άνδρες και 11 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
27 rapid tests, με 1 θετικό (3.7%), αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 80 ετών.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
150 rapid tests, με 28 θετικά (18.67%), αφορούν σε 13 άνδρες και 15 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
6 rapid tests, με 3 θετικά (50%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
12 rapid tests, με 3 θετικά (25%), αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 68 έτη.