Η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε  που ειδικεύεται στη εμπορία & κατασκευή
φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού, ζητά υπάλληλο γραφείου για το
Τμήμα Εξαγωγών για τα κεντρικά της γραφεία στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών.

Αρμοδιότητες:

Ø  Υποστήριξη
πωλήσεων εξωτερικού

Ø  Προετοιμασία
και σύνταξη προσφορών

Ø  Διεκπεραίωση
διαδικασιών εξαγωγών

Ø  Υποστήριξη
πελατών στις χώρες ευθύνης

Ø  Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού στις χώρες ευθύνης

Απαραίτητα προσόντα:

Ø  Κάτοχος
πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ø  Αντίστοιχη
επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις (τουλάχιστον 2 χρόνια)

Ø  Άριστη
γνώση αγγλικών

Ø  Πολύ καλή γνώση ERP και CRM συστημάτων

Ø  Επικοινωνιακός/η, οργανωτικός/η και με ευχάριστη
προσωπικότητα

Ø  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες
υποψήφιους)

Η εταιρεία παρέχει

Ø  Εκπαίδευση

Ø  5νθήμερη
εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή)

Ø  Πλήρης
απασχόληση & ασφάλιση

Ø  Ευχάριστο
εργασιακό περιβάλλον