Απαιτούμενα Προσόντα

·                  Απόφοιτος ΙΕΚ  Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου

·                  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οδηγού Ασθενοφόρου – Διασώστη

·                  Γνώσεις Η/Υ – ECDL Επιθυμητό

Ή εναλλακτικά απόφοιτος γενικού λυκείου με σπουδές νοσηλευτικής κατεύθυνσης

Αποστολή βιογραφικών στο abarboutis@medialyse.gr