Η Εξειδικευμενη ομάδα μας, που αποτελείται από ειδικούς γεμμολόγους-εκτιμητές, ασχολείται από το 1994 με τους πολύτιμους λίθους. Οι τιμές αγοράς διαμαντιών προκύπτουν βάσει της καθαρότητας, το βάρος σε καράτια, το χρώμα και την κοπή.
Πλατεία εμπορίου 15 , Σερρες
Μεραρχίας 49 , Σερρες
Εμμανουηλ Παππα 11 , Δραμα