Ο Γιώργος Μητσίκογλου δραστηριοποιείται με επιτυχία επιχειρηματικά τα τελευταία 15 χρόνια στον χώρο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτηρίων.