Είναι αγρότης στο επάγγελμα ενώ άξια αναφοράς ήταν η συνεισφορά του κατά το παρελθόν τόσο στην ποδοσφαιρική ομάδα του «Πυθαγόρα Καλών Δέντρων» όσο και στον Παλαιστικό Σύλλογο της περιοχής!