Είναι πατέρας δύο παιδιών, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα και άριστος γνώστης των ζητημάτων που σχετίζονται με τον Πρωτογενή Τομέα.