Σύμβαση για την εκτέλεση της μελέτης: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ  υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και τον αναδόχου μελετητή, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο Διοικητήριο Σερρών.

Σύμφωνα με την σύμβαση η διάρκεια ολοκλήρωσης της μελέτης θα είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή της   και προβλέπεται να γίνει έλεγχος της στατικής επάρκειας υφιστάμενων γεφυρών και τεχνικών του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών και επιπρόσθετα κατάρτιση μητρώου και ιστορικού των τεχνικών και των γεφυρών της Π.Ε. Σερρών.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η ασφαλής λειτουργία των γεφυρών και των τεχνικών  του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών, καθώς και η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τους, εφόσον οι φθορές που έχουν επέλθει λόγω του χρόνου και άλλων πιθανών περιβαλλοντικών παραγόντων, λειτουργούν σωρευτικά σε βάρος αυτών.