Υπεγράφη σήμερα Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, στο Δημαρχείο Νιγρίτας μεταξύ του Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αθανασίου Μασλαρινού και του αναδόχου κ. Δημητρίου Διδασκάλου, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 36.213,96 Ευρώ. Η χρηματοδότηση  προέρχεται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ ΠΟΕ .