Σέρρες: Βρείτε στο Google Maps τις στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ Σερρών!- Βρείτε στο 🗺 GOOGLE MAPS τις στάσεις του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ. Πατώντας πάνω βρείτε ποιες γραμμές εξυπηρετούν την συγκεκριμένη στάση.

 

🗺 Μπαίνοντας στην εφαρμογή του Google Maps μέσω 📱 κινητού ή 💻 υπολογιστή ➡️
✅️ Επιλέγουμε συγκεκριμένη στάση και λαμβάνουμε πληροφόρηση για το χρόνο άφιξης της γραμμής.
Επίσης μπορούμε να κάνουμε κλικ πάνω στην γραμμή και να δούμε όλες τις στάσεις της συγκεκριμένης γραμμής καθώς και τον χρόνο άφιξης από την κάθε στάση ξεχωριστά.