𝓝𝓮𝔀 𝓒𝓸𝓬𝓴𝓽𝓪𝓲𝓵 𝓛𝓲𝓼𝓽
Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Η
🟡 Signature
Sneak Peak από την Signature κατηγορία της πιο εμπνευσμένης cocktail list.