Σέρρες, Volta Stories: Αισθάνεστε παιχνιδιάρικοι σήμερα;-Do you feel playfull today?
Then this cocktail is just for you.
🟡 Signature cocktail
____________________
Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Η