που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής που υλοποιείται στο σχολείο