Διέπρεψε για δεκαετίες παίζοντας ιδιαίτερους και εμβληματικούς ρόλους.