Ο Χάρης βαπτίστηκε τριγυρισμένος από την αγάπη συγγενών και φίλων, μια αγάπη που έγινε και δωρεά για τους σκοπούς του Ηλιτόμηνου.