Οι αιτήσεις συμμετοχής στον ΕΦΚΑ θα υποβληθούν από..

τις 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00 έως και 7 Ιουνίου 2023 για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.
Η πλατφόρµα είναι προσβάσιµη:
• Από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ στην διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/camping,
• Μέσω του gov.gr, στην διεύθυνση:
Χρησιμοποιείτε του κωδικούς TAXIS του δικαιούχου.
Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι
του τ. ΤΑΞΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & Συνταξιούχοι του Τομέα τ. ΤΥΔΚΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των Β’, Γ’ και Δ’ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι ενεργοί
ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ.ΕΤΤΑ-ΤΣΑΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, οι
συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ , οι ενεργοί ασφαλισμένοι &
συνταξιούχοι του τ. ΤΠΔΕ, και οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΠΙΤ, οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου του ή των γονέων τους ηλικίας 6-16 ετών, των ως άνω Φορέων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν κάνουν χρήση της παροχής από
οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2023.
Καλή επιτυχία!
govgr
GOV.GR
govgr
Nuxt Client for GovGr
DYPA.GOV.GR