Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων..

 

INSTAGRAM: tzionisummercamp
Τη Δευτέρα, 22 Μαΐου και ώρα 10:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής
Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023» της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Για πρώτη φορά, στο φετινό πρόγραμμα διευρύνονται οι κατηγορίες των
δικαιούχων, ενώ ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες καθώς προβλέπεται
μοριοδότηση για τα Άτομα με Αναπηρία και τους μονογονείς.
Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα
30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά
3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο
κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση –
Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης ΔΥΠΑ
Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των
ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 27.05.2023 και ώρα 23:59, οπότε θα
παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1,2 στις 22.05.2023
3,4 στις 23.05.2023
5,6 στις 24.05.2023
7,8 στις 25.05.2023
9,0 στις 26.05.2023
ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ στις 27.05.2023
Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων
(ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή
τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:
Από τη Δευτέρα 22/5 έως και το Σάββατο 27/5 το γραφείο μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Καλή επιτυχία!
Παιδικές Κατασκηνώσεις
DYPA.GOV.GR