Ένα θρυλικό όνομα ήρθε εδώ για να αντιμετωπίσει όλες τις περιπέτειες της ζωής!