Η «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
στηρίζει το Τμήμα Άλματος Επί Κοντώ του Γυμναστικού Συλλόγου “ΣΕΡΡΕΣ ΄93”.