«Το σίγουρο όμως είναι ότι βρίσκεται πολύ ψηλά,όπως ήταν και σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων ο πατέρας μου».