Σέρρες: το «ΟΛΑ Κατσαρόλα» σας ενημερώνει για το θερινό του διάλειμμα