Το Κέντρο Λογοθεραπείας “Λόγος εν Πράξει” στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών του αλλάζει χώρο και προχωρά στη συνεργασία του με το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών “Ανέμη”. Παρέχονται υπηρεσίες:

– Λογοθεραπείας
– Εργοθεραπείας
– Ειδικής Διαπαιδαγώγησης
– Ψυχοθεραπείας
από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών.