Το ελαιοτριβείο PSARELI στο Δραβήσκο Σερρών είναι το πρώτο ελαιοτριβείο που
χoρηγήθηκε το ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Το σήμα επισκέψιμου ελαιοτριβείου διασφαλίζει την επισκεψιμότητα σε χώρους
όπου λειτουργούν ελαιοτριβεία ειδικών προδιαγραφών που παράγουν ελληνικό
ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας με σκοπό την παροχη υπηρεσιών υποδοχής,
ξενάγησης ,φιλοξενίας, εστίασης, και γευσιγνώσιας.

Η εταιρία PSARELI -ΑΦΟΙ ΚΟΒΟΥΣΙΔΗ ΟΕ φιλοδοξεί να ενισχύσει μεθοδικά την
διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα της Σερραικής παραγωγής με τον κλάδο
της Φιλοξενίας και του Τουρισμού.