Διευκολύνεται και επιταχύνεται η διαδικασία των αποζημιώσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων με τη χορήγηση προκαταβολών αποζημίωσης για τις χαλαζοπτώσεις του περασμένου Ιουνίου στην ΠΕ Σερρών και σε άλλες περιοχές με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Με το άρθρο 6 της τροπολογίας 1427-218-28/09/2022 που ψηφίζεται σήμερα, θεσπίζεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι της δικαιούμενης αποζημίωσης και δυνατότητα καθορισμού ποσοστού προκαταβολής διαφορετικού, ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών ρυθμίσεων περί ανωτάτων ορίων.

 

Παράλληλα, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την αποζημίωση όσων απασχοληθούν σε έργο σχετικό με τις ως άνω ζημιές, ώστε να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία.

 

Επιτυγχάνεται έτσι, η άμεση στήριξη των πληγέντων αγροτών για τις ζημιές που υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό τους κεφάλαιο, και στηρίζεται ακόμη περισσότερο η αγροτική ανάπτυξη και οικονομία.

 

Η κυβέρνηση, σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά, ότι διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά ώστε να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν, επεμβαίνοντας έγκαιρα όπου χρειάζεται, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.