Ύστερα και από την πλέον πρόσφατη συνάντησή μου στα μέσα του περασμένου μήνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη στο Υπουργείο όπου συζητήσαμε για την χορήγηση και φέτος του επιδόματος τηλεθέρμανσης στα νοικοκυριά των Σερρών και μάλιστα αυξημένου σε σχέση με πέρυσι, εκδόθηκε χτες η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5646 Β΄ 2022). Είχαν προηγηθεί ήδη από πέρυσι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μου, κοινοβουλευτικές όσο και κατ’ ιδίαν συναντήσεις μου με τους αρμόδιους υπουργούς  (Δελτία Τύπου – Ενημέρωση:   12 Οκτωβρίου 2021, 13 Οκτωβρίου 2021,  10 Νοεμβρίου 2021) για το ίδιο θέμα.

Η βάση υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης φέτος αυξάνεται από τα 300 στα 350 ευρώ. Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο ισχύει ήδη από τη χειμερινή περίοδο 2020-2021, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος που δικαιούται ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων (από 3.000 κατοίκους που ίσχυε πέρυσι) και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

9/12 κλείνει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΑΑΔΕ.

21/12 θα δοθεί προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης

Προβλέπεται προσαύξηση κατά 25% του επιδόματος για τις περιοχές με συντελεστή μεγαλύτερο του 1, με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 1000€.

Επιπλέον, ειδικά για δικαιούχους που εισέπραξαν επίδομα κατά τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 για φυσικό αέριο και το 2022/2023 είναι δικαιούχοι για να λάβουν επίδομα για κατανάλωση άλλου καυσίμου ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα επτακόσια (700) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων εξακοσίων (1600) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

αβ) το ονοματεπώνυμό του,

αγ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

αδ) η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

αε) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

αστ) η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

αζ) τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

αη) το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,

αθ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία της επιχείρησης – πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τους αρμόδιους υπουργούς με τους οποίους είχα άψογη συνεργασία. Η ευαισθησία που επέδειξαν στο φλέγον ζήτημα της θέρμανσης των νοικοκυριών, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων αλλά και το ύψος των χορηγούμενων επιδομάτων, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης να στηρίξει τους συμπολίτες μας με κάθε μέσο που διαθέτει.