Την ανάγκη στελέχωσης των φυλακών Νιγρίτας με προσωπικό επεσήμανε με σχετική αναφορά που κατέθεσε προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο Βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Σύμφωνα με έγγραφο του διευθυντή των φυλακών το πρόβλημα υποστελέχωσης του καταστήματος είναι τεράστιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, απαιτούνται επιπλέον 112 άτομα για την πλήρη στελέχωσή του και την εξυπηρέτηση των αναγκών των 600 κρατουμένων που είναι η χωρητικότητά του. Επισημαίνεται παράλληλα, ότι έχει το μικρότερο αριθμό υπαλλήλων αναλογικά με τον αριθμό κρατουμένων που διαχειρίζεται. Επίσης, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κατάστημα κράτησης ολόκληρης της χώρας σε αριθμό κρατουμένων.

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργού ώστε να πληρωθούν οι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών θέσεις, κατά προτίμηση στη βάση των προτάσεων που διατυπώνει ο διευθυντής της ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται: 3 ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ, 1 ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, 2 ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ, 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, 3 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 42 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, 34 ΔΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.

Η ασφάλεια είναι θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη και μια από τις πρωταρχικές ευθύνες στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται το κράτος δικαίου. Η επαρκής στελέχωση των φυλακών Νιγρίτας, αποτελεί και αυτή κατ’ επέκταση, βασικό καθήκον που οφείλει να υπηρετήσει η δημόσια διοίκηση, ώστε να εμπεδωθεί στην τοπική κοινωνία το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούται.