Και ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι από την δημοσίευση της δημοφιλούς σελίδας Serrealismos