Με δουλειά και πίστη στις ικανότητές σας, θα πετύχετε πολλούς στόχους.