Συγκρίνουμε, αποφασίζουμε και ψηφίζουμε. Επιλέγουμε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Η νίκη της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πλησιάζει.