Η συγκλονιστική σας παρουσία μού δίνει δύναμη να συνεχίσω τον κοινό μας αγώνα.
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τις Σερραίες και τους Σερραίους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου.