Δείτε τα αναλυτικά:

Εφημερίες Σερρών
2
September

ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ – ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ώρες λειτουργίας
08:00 – 14:30 και 17:30 – 8:00 την άλλη μέρα

ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ

Ώρες λειτουργίας
08:00 – 21:00
Εφημερίες Περιφέρειας
2
September