στις 14 Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 2ο:      Έγκριση Εσόδων –  Εξόδων  Α’  Τριμήνου 2022.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 3ο:      Έγκριση Εσόδων –  Εξόδων  Β’  Τριμήνου 2022.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 4ο:       Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 183/2022 απόφασης περί παραχώρησης χρήσης χώρου στο κτίριο της ΠΕΔΚΜ.

Εισηγητής: Ο δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλ.

 

ΘΕΜΑ 5ο:      Καταγγελία μίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος «Κ.Μητσάκου-Εμφιετζόγλου» και στην συνέχεια έγκριση εκμίσθωσης αυτού.                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.