Τήν Παρασκευή 14 Ὀκτωβρίου στίς 11:00 τό πρωΐ, θά πραγματοποιηθεῖ Γενική Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν.

-Στό πλαίσιο τῆς συνεχοῦς στοργικῆς φροντίδος πού ἐπιδεικνύει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ φόβο Θεοῦ καί ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης, γιά τήν διά βίου κατήχηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἰδιαίτερα γιά τήν νεολαία μας στίς ἀλήθειες καί τά διδάγματα τῆς πίστεώς μας, συγκαλεῖ τό Σάββατο 15 Ὀ­κτω­βρί­ου, στίς 10:30 τό πρωΐ, Γενική Σύναξη Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν, μέ γενικό θέμα: «Τό Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας», στήν ὁποῖα, ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς θά ὁμιλήσει μέ θέμα: «Μυστηριακή ἀγωγή
καί Κατήχηση» καί ἀκολούθως θά ἐπιδοθοῦν, ἀπό τόν Σεβ. τά διοριστήρια ἔγγραφα στούς Κατηχητές καί Κατηχήτριες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.