Στο επίκεντρο «κυνηγών» θησαυρού, βρίσκεται για μία ακόμη φορά, η τοπική κοινότητα Σκοπιάς, του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Ιστορίες που… εξάπτουν τη φαντασία και «συντηρούν» το μύθο, «κυκλοφορούν» εδώ και πολλά χρόνια και φυσικά «κινητοποιούν» τους… κυνηγούς, που ονειρεύονται να γίνουν εκατομμυριούχοι.

Ένα αίτημα για ανασκαφή κρυμμένου θησαυρού στο αγρόκτημα της Σκοπιάς, κατατέθηκε από ιδιώτες πριν από λίγο καιρό στο Δήμο Νέας Ζίχνης και μάλιστα απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του, στις 30 Αυγούστου.

Στις 25-07-2022 κατατέθηκε νέα αίτηση από ιδιώτες, περί συναίνεσης για ανασκαφή κρυµµένου θησαυρού σε τµήµα του κοινόχρηστου αγροτεµαχίου 670 του αγροκτήµατος της Κ. Σκοπιάς.

Η αρχική εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής ήταν θετική, µε την προϋπόθεση να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 20.000€ υπέρ του ∆ήµου.

Στη συνέχεια, όμως, και έπειτα από διαλογική συζήτηση η πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής διαµορφώθηκε ως εξής:
-Να αναβληθεί το θέµα έως ότου κατατεθεί από τους αιτούντες Τεχνικοοικονοµική Μελέτη, όπου θα περιγράφονται µε ακρίβεια όλες οι εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν για τον εντοπισµό και την περισυλλογή του θησαυρού, βάση της οποίας θα υπολογιστεί εκ νέου το ύψος της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου, στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης για την αποκατάσταση του χώρου, κατόπιν της διενέργειας ανασκαφής ανεύρεσης κρυµµένου θησαυρού.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία µε δώδεκα (12) θετικές ψήφους και εννιά (9) αρνητικές ψήφους:
Αποφάσισε το εξής:
Α) Αναβάλλει το θέµα έως ότου κατατεθεί από τους αιτούντες Τεχνικοοικονοµική Μελέτη, όπου θα περιγράφονται µε ακρίβεια όλες οι εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν για τον εντοπισµό και την περισυλλογή του θησαυρού και βάση της οποίας θα υπολογιστεί εκ νέου το ύψος της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου, στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης για την αποκατάσταση του χώρου, κατόπιν της διενέργειας ανασκαφής ανεύρεσης κρυµµένου θησαυρού.
Μειοψηφούντων των δηµοτικών συµβούλων της µείζονος µειοψηφίας Μήτρεντσε Π., Ντώνε ∆.,Τσιτσιλίδη ∆., Ξουρίδα Π., Βαβλιάκη-Χαριζάνη ∆.,Τσολάκη-Γκιούνα Π., οι οποίοι ψήφισαν «όχι» στην απόφαση αυτή µε την πρόταση να ζητηθεί εγγυητική 5.000,00 €.
Μειοψηφούντος του ανεξάρτητου δηµοτικού συµβούλου Μπούζιου ∆ηµητρίου, ο οποίος ψήφισε «όχι» στην απόφαση αυτή µε την πρόταση να ζητηθεί εγγυητική 5.000,00 €.
Μειοψηφούντος του δηµοτικού συµβούλου της µείζονος µειοψηφίας Βουβούση Απ., ο οποίος ψήφισε «όχι» στην απόφαση αυτή µε την πρόταση να ζητηθεί εγγυητική 1.000,00 €.
Στη ψηφοφορία συµµετείχε και ο Εκπρόσωπος της Κ. Σκοπιάς κ. Ευγενειάδης, ο οποίος ψήφισε «όχι» στην απόφαση αυτή µε την πρόταση να ζητηθεί εγγυητική 5.000,00 €.

Πηγή: infonews24.gr