Η εταιρεία Τεχνική Εταιρεία Σερρών (ΤΕΣ α.ε), έναντι 5,47 εκατ. ευρώ, ανέλαβε την ανακαίνιση της σιδηροδρομικής γραμμής Στρυμόνας – Προμαχώνας.

Πρόκειται για κύρια γραμμή συνολικού μήκους 14.459 μ. με ημιορεινή χάραξη, με αρκετές καμπύλες.

Υπάρχουν 19 καμπύλες με διάφορες ακτίνες, συνολικού μήκους 7.921μ. Υπάρχει πλήθος μικρών και μεγάλων τεχνικών με κυριότερα 2 σήραγγες συνολικού μήκους 430μ. και πλήθος τεχνικών συγκράτησης καταπτώσεων όγκων βράχων.

Γραμμη 60 ετών και βραδυπορία για 12χλμ

Η γραμμή μεταξύ Σ.Σ.Στρυμόνα – Σ.Σ.Προμαχώνα βρίσκεται στην αρχική της χάραξη, δηλαδή στα παλαιά τεχνικά γραμμής, είναι στρωμένη από το 1965 με υλικά επιδομής σιδ/χιες τύπου S33 , σε στρωτήρες μεταλλικούς S33 και με αρμούς ανά 36μ.

Η κατάσταση του υλικού γραμμής και του σκύρου χαρακτηρίζεται κακή κυρίως λόγω παλαιότητας, ενώ παρατηρούνται πλαγιοφθορές και θραύσεις των σιδηροτροχιών, φθορές των οπών των μεταλλικών στρωτήρων από τις πλευρικές καταπονήσεις και επικάμψεις στους αρμούς.

Η οριακή ταχύτητα λόγω χάραξης είναι 100 χλμ/ω, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχει βραδυπορία των 10 χλμ/ω από Χ.Σ.2+500 έως Χ.Σ.14+000γρ.ΣΚ-ΠΜ, λόγω συνεχόμενων θραύσεων των σιδ/χιων, των αμφιδετών και πολλών άλλων προβλημάτων που παρουσιάζει η γραμμή ως επακόλουθο της παλαιότητάς της.

πηγη: metaforespress.gr