Θα με διευκόλυνε αν κάνατε αναφορά ότι πρόκειται για ψεύτικο λογαριασμό κ ότι οι ανοησιες που δημοσιεύονται δεν είναι δικες μου. Ευχαριστώ