Κύριο μέλημα της νέας κανονιστικής είναι η διασφάλιση της άνετης διέλευσης πεζών και τροχοφόρων καθώς επίσης και των ατόμων με προβλήματα όρασης από την ειδική λωρίδα.