Ανακοίνωση απ’ το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας: