Την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 159 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 14.411 rapid tests και ανευρέθηκαν 2.107 θετικά (14.62%). Από τις 2.107 περιπτώσεις, οι 992 αφορούν άνδρες και οι 1.115 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 45,46 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
39 rapid tests, με 11 θετικά (28.21%), που αφορούν σε 2 άνδρες και 9 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
35 rapid tests, με 15 θετικά (42.86%), που αφορούν σε 5 άνδρες και 10 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
35 rapid tests, με 7 θετικά (20%), που αφορούν σε 6 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.
▪ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
152 rapid tests, με 38 θετικά (25%), που αφορούν σε 21 άνδρες και 17 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.