Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου για το προσκύνημα στη Ρόδο και στη Σύμη, οδήγησε την ενορία στο να δημιουργήσει δυο group.