ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Σερρών, στο πλαίσιο των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2022 σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει

την Τρίτη 20/09/22 στο κτίριο της ΚΕΔΗΣ, Εθνικής Αντίστασης 34 και ώρα 11:00-13:00

με θέμα:

 «ΣΥΝΔΥΑΖΩ-ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ»

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

  • Ο νέος ποδηλατόδρομος στην οδό Κωνσταντινουπόλεως

 

  • Τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας

 

  • Τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.)

 

  • Τα «Smart» Καθιστικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022,ώρα 11:00-13:00

Χώρος: ΚΕΔΗΣ, Εθνικής Αντίστασης 34

 

Ώρα 
11:00-11:10Εγγραφές-χαιρετισμοί
Πρόγραμμα
11:00-11:30Ο νέος ποδηλατόδρομος στην οδό Κωνσταντινουπόλεως,

·         εφαρμογή του ΣΒΑΚ

·         ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας

Παρουσίαση: κ Μαδεμλή Ελένη, προϊσταμένη του τμήματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συγκοινωνίας

11:30-11:50Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας

·         Εκπόνηση νέου στρατηγικού σχεδίου για την προσβασιμότητα σε ελεύθερους χώρους και δημόσια κτίρια

Παρουσίαση: κ Μαδεμλή Ελένη, προϊσταμένη του τμήματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συγκοινωνίας

11:50-12:10Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

·         Παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Δήμου Σερρών

Παρουσίαση: κ. Μπιζάκης Απόστολος κοινός και νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου «Ένωση εταιριών TREDIT SADOTSOFT AE

12:10-12:30Τα «smart» καθιστικά

·         Εφαρμογή της δράσης μικρής κλίμακας

·         Κινητικότητα-άνεση -επικοινωνία

Παρουσίαση: κ. Ταράνη Παρασκευή, εκπρόσωπος του Αναδόχου “EUROTEC SA”, πρόγραμμα space4people URBACT

12:30-13:00Συζήτηση-προτάσεις