Με Κοινή Υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα ορίζεται το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο φέτος λόγω και των συνθηκών θα καταβληθεί σε δόσεις.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2020 έως 31.12.2020 το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί ως εξής:

  • Οι εργοδότες πληρώνουν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου το τμήμα του Δώρου που αναλογεί στον χρόνο κατά τον οποίο ο μισθωτός εργάστηκε εντός του 8μήνου Μάιος – Δεκέμβριος με βάση το ύψος του πραγματικού μισθού
  • Από τις 21 Δεκεμβρίου το κράτος θα καταβάλλει το τμήμα του Δώρου που αναλογεί στην χρονική διάρκεια των αναστολών για τους επτά από τους οκτώ μήνες – από Μάιο έως και Νοέμβριο – με βάση υπολογισμού την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ και 800 ευρώ για το Νοέμβριο,
  • Από τις 12 Ιανουαρίου και έως 31 Ιανουαρίου 2021 το κράτος θα καταβάλλει με εμβόλιμη πληρωμή το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στον χρόνο αναστολής του μηνός Δεκεμβρίου.

Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων.

πηγή: https://www.andreasmichailos.gr/news/pos-kai-pote-tha-katablethei-doro-christoygennon