Η φυσική αγωγή είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.