Η POLIECO HELLAS ΑΕΒΕ , με έδρα την πόλη των Σερρών και 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, μέλος του ιταλικού ομίλου Industrie POLIECO  M.P.B. S.p.A, κατέχει ηγετική θέση στη σχεδίαση και παραγωγή συστημάτων σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλα αποχετευτικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης  και στελέχωσης της εταιρείας αναζητούμε:

 1. Supply Chain Supervisor ( Σέρρες / Αθήνα )
 2. Βοηθό Διεύθυνσης Παραγωγής. (Σέρρες )
 3. Customer Service (Σέρρες )

(Δείτε τις θέσεις πατώντας πάνω στον τίτλο )

Θέση :Supply Chain Supervisor (Υπεύθυνο Εφοδιαστικής Αλυσίδας )

Ο υποψήφιος θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό και παρακολούθηση λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι κύριες αρμοδιότητες :

 • Διαχειρίζεται και εξελίσσει όλες τις λειτουργίες του Supply Chain στο εργοστάσιο παραγωγής, με σκοπό την κάλυψη των παραγωγικών και επιχειρηματικών αναγκών, με το βέλτιστο δυνατό κόστος.
 • Καθορίζει διαδικασίες SOP , ευθυγραμμίζοντας τις λειτουργικές ομάδες και την ομάδα πωλήσεων με σταθερά διαγράμματα παράδοσης και σχέδια δράσης
 • Διασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας και διαχειρίζεται τα αποθέματα τους
 • Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του τμήματος μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους τους συνεργάτες τόσο εσωτερικά  όσο και εξωτερικά ( εντός Ομίλου , συνεργάτες εξωτερικού).
 • Παρακολουθεί συστηματικά τα αποθέματα της αποθήκης και είναι υπεύθυνος των απογραφών
 • Ελέγχει την παραλαβή και επιστροφή των αποθεμάτων  σε συνεργασία με τον υπεύθυνο αποθήκης
 • Συντονίζει  και επιβλέπει τις καθημερινές εργασίες του τμήματος της αποθήκης.
 • Διεξάγει έρευνα αγοράς/προσφορών βάσει της τρέχουσας πολιτικής προμηθειών και κάνει Ανασκόπηση των ναύλων μεταφοράς και άλλων μεταφορικών εξόδων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ με κατεύθυνση στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή παρόμοιο κλάδο
 • 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση οικονομικών
 • Εξειδίκευση σε θέματα Logistics
 • Απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση MS Office
 • Γνώση ERP και WMS
 • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Έδρα Εργασίας : Αθήνα ή Σέρρες

 

Αποστολή βιογραφικών και αιτήσεων: [email protected]

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας  2321078603

 

 

Θέση : Βοηθό Διεύθυνσης Παραγωγής.

Οι κύριες αρμοδιότητες :

 

 • Προγραμματισμός παραγωγής σε συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής
 • Διασφάλιση της επίτευξης του προγράμματος παραγωγής στους προβλεπόμενους όγκους και χρόνους
 • Έλεγχο και Επίτευξη των KPIs της Παραγωγής
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση του προσωπικού της παραγωγής
 • Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και των προτύπων ποιότητας
 • Διαχείριση τόσο του τμήματος Συντήρησης όσο και Εξωτερικών Συνεργείων για την επίτευξη προληπτικής συντήρησης αλλά και άμεσης αντιμετώπισης βλαβών

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 3 ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Βιομηχανία
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση MS Office
 • Διαχείριση συστήματος ERP ((SoftOne)
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας
 • Προσαρμοστικότητα

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα εξέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικών και αιτήσεων: [email protected]

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας  2321078603

 

Θέση : Costumer Service (υπάλληλο εξυπηρέτησης πελατών)

Βασικές Αρμοδιότητες :

 • Λήψη παραγγελιών από τμήμα πωλήσεων και καταχώρηση τους
 • Διεκπεραίωση και παρακολούθηση παραγγελιών
 • Τιμολόγηση
 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων , μηνυμάτων και email
 • Καταγραφή στην βάση δεδομένων της εταιρείας στοιχεία των πελατών
 • Καταχώρηση Ειδών στην βάση δεδομένων
 • Εργασίες Back office που προκύπτουν από τις ανάγκες της καθημερινότητας
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο διακίνησης για τις φορτώσεις του ημερήσιου προγράμματος
 • Καλή επικοινωνία – συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα
 • Προσήλωση στους στόχους που έχουν τεθεί από τον επικεφαλή του τμήματος πωλήσεων
 • Επεξεργασία και διαχείριση αναφορών και στατιστικών αρχείων για ενημέρωση της διοίκησης

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ή ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • Καλός χειρισμός MS Office ( word, excel ), διαχείριση email και χρήση διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης συστημάτων ERP ( Softone )
 • Ευγένεια , ευελιξία , προσαρμοστικότητα

Εμπειρία στην διαχείριση αποθηκών – Logistics θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πενθήμερη Εργασία
 • Δυνατότητα εξέλιξης

 

 

Αποστολή βιογραφικών στο mail : [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2321078603