Επιστράτευση: Με αφορμή τις επιστρατεύσεις που γίνονται στην Ουκρανία, λόγω της ρωσικής εισβολής, πολλοί αναρωτιούνται τι ισχύει για τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπάρχουν δύο φάσεις επιστράτευσης, στην πρώτη φάση καλούνται όσοι είναι κάτω των 41 ετών και στην δεύτερη οι μεταξύ 41 και 45 ετών. Οι μεγαλύτεροι των 45 ετών απαλλάσσονται προσωρινά της ειδικής και μερικής επιστράτευσης. Πρακτικά όμως όσοι έχουν πράσινα φύλλα πορεία είναι αυτοί που θα κληθούν πρώτοι.

στρατιώτες

Όσοι έχουν λευκά ανήκουν στη Β΄ Φάση. Υπάρχουν άτομα που έχουν λευκά φύλλα πορεία σε ηλικία μικρότερη των 41 ετών, αυτοί δεν έχουν κρίσιμη ειδικότητα γι΄ αυτό και δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα.

Τέλος, υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες που έχουν και άλλα χρώματα φύλλων πορείας. Στην περίπτωση αυτή ήδη γνωρίζουν τι να πράξουν και αν το έχουν ξεχάσει πρέπει να απευθυνθούν στις στρατολογικές υπηρεσίες, γιατί συνήθως υπάρχουν απόρρητες οδηγίες.

Πηγή: enimerotiko.gr